اجازه ندهید دیگران جای شما تصمیم بگیرند؟!

  در طول مدت این چند سال افراد بسیاری را مشاهده کرده ایم، زمانی خوب کار میکنند که یک فرد ثالث به او انرژی دهد تا این انرژی باعث شود که او چند هفته یا بهتر بگویم چند روزی را برای تجارتش زمان بگذارد. جالب اینجاست که در همین چند روز نیز نتیجه های خوبی بگیرد اما...

   پس از گذشت این مدت کوتاه به محض بروز کوچکترین مساله ای هیجان و انرژی ذخیره شده از بین میرود و دوباره به منطقه صفر خود باز میگردد. در واقع در جا زدن را آغاز میکند تا شاید دوباره راهبر او در جلسه ای دیگر انرژی کار کردن آینده را به ایشان تزریق کند .

 این روش دقیقآ مشابه این است که مغز یک انسان در کما ولی بدن او زنده باشد!!  این بدن فقط به کمک دستگاههای خاصی زنده است و اگر هر لحظه برق این دستگاه قطع شود بدن بیمار خواهد مرد.

پرسیدن این سوال جایز است که: آیا با این روند به نتیجه خواهی رسید؟

نمیدانم !!! 

 اما مطمئنم این راه بهتر از راه قبلی است. به نظر بنده بهتر است شما همین امروز بعد از مطالعه این مطلب ساعتی را با خودتان خلوت کنید ، بیاندیشید ، مسائل دیروز و امروزتان را آنالیز کنید ، نیم نگاهی به آینده داشته باشید سپس با بررسی تجارتی که در حال انجام آن هستید بزرگترین تصمیم خود را بگیرید:

 آیا با تمام شرائط به وجود آمده و احتمال رخ دادن اتفاقات بعدی آیا مایلید برای ساختن سازمانی بزرگ در این تجارت زحمت بکشید؟ یا نه بهتر است همین امروز به سراغ کار دیگری بروید؟

  اگر تصمیم گرفتید سازمانی را بسازید از همین امروز عزمتان را جزم کنید تا کارهای خارق العاده ای انجام دهید و بتوانید در آینده ای نزدیک جزء افرادی باشید که از شما به عنوان فردی موفق در این صنعت یاد کنند. یاد آور میشوم موفقیت در این صنعت کمی دشوار است پس از همین الان محکم، پر قدرت و با همتی بالا به جنگ سختی ها بروید، در واقع طوری استارت بزنید که انگار میخواهید کوهی را از مقابل خود بردارید. آنقدر محکم گام بردارید که حتی راهبران خود را نیز به حرکت وادارید. بعد از این تصمیم باید به خودتان تعهد دهید تا رسیدن به نتیجه پایانی اجازه ندهید بزرگترین مسائل، کوچکترین تاثیری در نحوه کار کردن شما بگذارد.

  اما راه دوم رها کردن، کاری که بسیاری از افراد انجام داده اند، افرادی که تعدادشان کم نیست. در این گزینه هیچ راهنمایی لازم نیست چرا  که دست از کار کشیدن و ترس از برخورد با موانع آنقدر راحت است حتی کودکان نیز میتوانند این کار را انجام دهند چه رسد به شما.

  پس از شما خواهشمندم همین امروز خودتان را پیدا کنید، ببینید در کدام دسته اید و باید چه تصمیمی بگیرید و از امروز به بعد اجازه دهید مغز خودتان نفس کشیدنتان را در اختیار بگیرد !!!