کارتان را نسبت به درآمد دلخواهتان انتخاب کنید به جای اینکه رویاهایتان را به اندازه درآمدتان کوچک کنید ...

آیا مایل هستید مابقی عمرتان را در زندان سپری کنید؟

 تعجب نکیند جواب این سوال را میدانم ولی از پرسیدن آن هدفی دارم. اینگونه بیان میکنم: آیا به زندگی پرندگان توجه کرده اید. آیا پرندگان را در هنگام پرواز دیده اید؟

 آنها در پرواز طوری رفتار میکنند گویی با آسمان عشقبازی میکنند، جسمشان در پرواز و روحشان در اوج لذستهاست. در واقع آنها با پرواز زنده اند و زندگی میکنند. پرواز است که به زنده بودن پرنده رنگ زیبای زندگی میبخشد.سوال دیگر: اگر از پرنده بال پروازش را بگیریم در قفسش بیاندازیم او را چه میشود؟ آیا بازهم زنده است؟ اگر زنده است آیا زندگی میکند؟

 جواب مشخص است. شاید زنده باشد ولی زندگی نمیکند، زیرا ما ابزار زندگی کردن را از او گرفته ایم ، پرنده شاد نیست بلکه فقط به اجبار قفس یا از دست دادن بالهایش زنده است.

یادتان باشد:  (( پرنده بدون پرواز فقط زنده است، زندگی نمیکند ))

 شما نیز مانند پرندگان از حکم الهی بی نصیب نیستید. اگر خداوند به پرندگان بال پرواز داد تا پرواز کنند و از زندگیشان لذت ببرند به انسان نیز عقل و شعور داد تا بتوانند با تصمیم گیریهای صحیح زندگیشان را رقم بزنند و  با خلق ابزارهای متفاوت باعث زیبایی زندگیشان شوند. در واقع ما میتوانیم بال پرواز را برای خودمان بسازیم.

 حالا سوال بعد: شما می خواهید زندگی کنید یا فقط زنده باشید؟ جواب این سوال را به خودتان صادقانه بدهید.

 همه ما جواب این سوال را میدانیم و جوابمان یکسان است : میخواهم زندگی کنم. اما اگر نگاهی به دور و بر خود بیاندازیم میبینیم ۸۰٪ از ما فقط زنده اند و از زندگی واقعی غافلند این دسته از ما از لذت پرواز غافلند.

 اگر شما میخواهید بر خلاف ۸۰٪ اکثریت زندگی کنید باید تصمیم گیری کنید، باید همین الان تصمیم بگیرید که برای همیشه تمام سعیتان را بکنید تا جزء اقلیت مردم یعنی ۲۰٪ دوم باشید.اگر شما به این نتیجه برسید که واقعآ میخواهید پرواز کنید، مطمئن باشید در پایین ترین نقطه ها نیز از اکثریت مردم بالاترید.

 نکته: بیش از ۸۵٪ از از ۲۰٪ دوم مردم حافظه ای زود گذر دارند، یا کلآ فراموش میکنند که سودای پرواز دارند یا در آینده این اهداف برایشان کمرنگ میشوند. اگر میخواهید اینجا نیز جزء این دسته افراد نباشید و اهدافتان تا زمانی که به آنها برسید همیشه پررنگ باشند یک بار برای همیشه آنرا در حافظه تان حک کنید. شاید سوال کنید چگونه؟

  یک ضربالمثل چینی میگوید: (( عمر قوی ترین حافظه ها از عمر کم رنگترین جوهرها بیشتر است ))

این جمله را بنویسید: (( من میخواهم زندگی کنم ، و دلایل زندگی کردن من این است ))

تاریخ و امضا فراموش نشود. این برگه در آینده ۱۰۰٪ به کارتان میآید.