رفتار شما در محيط کار


يک کارمند خوب چه ويژگي هايي دارد؟
در اينجا چند قانون ساده مطرح شده که با رعايت آنها تبديل به فرد محبوب رئيس، همکاران خود و هم چنين ارباب رجوع، خواهيد شد:

1- اگر براي انجام کاري بيرون مي رويد به همکارانتان پيشنهاد کنيد کارهاي کوچک آنها نظير آوردن ناهار، خريد تمبر يا آوردن لوازم اداري مورد نياز را برايشان انجام دهيد.

2- هر گاه وسيله اي را به امانت مي گيريد بلافاصله وصحيح و سالم آن را برگردانيد.هيچ وقت در اداره از کسي پول قرض نکنيد.

3- در پايان روز ميز کار خود را مرتب کنيد و به فکر نيروهاي خدمات پس از ساعت کاري باشيد. غذا و مايعات مصرف شده را در سطل نياندازيد. حتي اگر کاري نداشتيد، پشت ميز خود روزنامه و مجله نخوانيد. اين کار تصوير فردي تنبل را از شما در ذهن ديگران حک مي کند.

4- از گل ها و گياهان دفتر کارتان به دقت مراقبت کنيد.

5- هنگام استفاده از سرويس هاي بهداشتي وسواس به خرج دهيد.

6- در اداره با کسي تماس شخصي نگيريد. اگر هم لازم شد، بايد مکالمه کوتاه باشد. وراجي نکنيد چون باعث آزار ديگران مي شويد.

7- اتاق کار خود را تبديل به آرايشگاه نکنيد! آرايش، شانه زدن مو و گرفتن ناخن را در دستشويي انجام دهيد.

8- در اداره آدامس نجويد. ديدن صورتي که با جويدن آدامس بد شکل مي شود، فضاي ديداري اداره را خراب مي کند و تصور ديگران را از شما به هم مي زند.

9- سر ميزکارتان غذا نخوريد.
10 -اگر بيکار شديد براي گپ زدن به سراغ همکاران ديگر نرويد. شايد او در آن لحظه احتياج به تمرکز فکر داشته باشد. به علاوه، شما بايد از هر وقت آزادي براي افزايش دانش اداري خود استفاده کنيد.

11- حتي اگر کاري نداشتيد، پشت ميز خود روزنامه و مجله نخوانيد. اين کار تصوير فردي تنبل را از شما در ذهن ديگران حک مي کند.

12- ميز خود را از عکس هاي خانوادگي و شخصي انباشته نکنيد. قبول که فرزندتان را از هر چيزي در دنيا بيشتر دوست داريد ولي با اين حال عکسش روي ميز کار جايي ندارد.

13- هرگز روي صندلي لم ندهيد و پاهايتان را روي ميزتان نگذاريد. منظره کف کفش هاي شما، هيچ کس را تحت تاثير قرار نمي دهد!

14- در شايعات و گفتگوهاي همکاران، هيچ وقت از موضع خاصي طرفداري نکنيد. خود را از اين مباحثات و غيبت ها دور نگه داريد. اگر در چنين توطئه هايي همکاري کنيد، شايد دوستان امروزتان، فردا تبديل به دشمنان تان شوند.

15- هميشه با همه، يک رو و صادق باشيد. در اين صورت همه چيز برايتان به خوبي پيش مي رود.

16- وقتي قرار است در جايي باشيد، سعي کنيد به موقع در آن جا حضور داشته باشيد و تا پايان وقت اداري هم بمانيد. اگر خودتان 5 دقيقه به اتمام وقت اداري به موسسه يا سازماني رفته باشيد و با کارمندي مواجه شده باشيد که ذهن و فکرش به خانه رفته است، خوب مي دانيد که اين توصيه چه معنايي دارد.

17- سعي کنيد براي ديگران قابل اعتماد و قابل اتکاء باشيد. اگر مي گوييد که کاري را انجام مي دهيد پس انجام دهيد.ديگران روي شما حساب مي کنند.

18- به حداکثر زماني که براي کار به شما داده شده توجه کنيد. شايد همکاران ديگر براي انجام کار خود به نتيجه کار شما احتياج داشته باشند. در کار گروهي فعال باشيد. مدام براي انتقادهاي کوچک از همکاران نزد رئيس نرويد. در کل،کارکردن با هم راحت تر ازکار کردن عليه همديگر است و محل کار بايد مملو از روحيه کار گروهي باشد.

19- در کار گروهي فعال باشيد. مدام براي انتقادهاي کوچک از همکاران نزد رئيس نرويد. در کل،کارکردن با هم راحت تر از کار کردن عليه همديگر است و محل کار بايد مملو از روحيه کار گروهي باشد.

20- تا حد ممکن جزئيات زندگي خصوصي خود را در محل کار مطرح نکنيد. البته مسلم است که اين کار هميشه مقدور نيست ولي حتي الامکان طرح اين مسائل را به حداقل برسانيد.

21- با همه منصف باشيد. با همه به طور يکسان و بدون توجه به جنسيت، مذهب، نژاد يا شخصيت رفتار کنيد.

22- نسبت به همه مودب باشيد- از افرادي که مقامي ندارند گرفته تا مقامات بالا و اصطلاحاً "کله گنده ها".

23- به حريم خصوصي ديگران احترام بگذاريد. نامه هاي همکار خود را نخوانيد يا در وسايل ميزش تحبسس نکنيد.

24- انتقاد همکاران را با روي گشاده بپذيريد. آن را به منزله غرض شخصي در نظر نگيريد و سعي کنيد عملکردتان را بهبود ببخشيد.