پنج نیروی پورتر

پروفسور مایکل پورتر یکی از مدرسین اقتصاد دردانشگاه هاروارد واز برجسته ترین نظریه پردازان اقتصاد درجهان است یکی از مهمترین نظریات وی بنام پنج نیروی پورتر مشهور است که چکیده آن در صفحات بعد ارائه شده است .

این نظریه پیرامون میزان  جذابیت سرمایه گذاری در یک رشته بحث کرده و رابطه آنرا با پنج آیتم مرتبط تشریح میکند و سرانجام راهکارهای غلبه بر هریک از آن پنج نیرو را توضیح میدهد. پروفسور مایکل پورتر یکی از مدرسین اقتصاد دردانشگاه هاروارد واز برجسته ترین نظریه پردازان اقتصاد درجهان است که درزمینه های استراتژی رقابت، رقابت بین المللی، رابطه بین رقابت واجتماع ورابطه بین رقابت ومحیط کاری تحقیق میکند .وی تاکنون 16 کتاب وبیش از 75 مقاله دررابطه با استراتژی رقابت (1980)مزایای رقابت(1985)و...نوشته است وهم اکنون نیز به فعالیت خود در رابطه با تدوین خط مشی اقتصادی ایالات متحده ادامه داده وهدایت مطالعات پایه اقتصادی بسیاری از کشورها را نیز بعهده دارد.

پرفسور پورتر تاکنون جوایز متعددی را در زمینه اقتصاد بخود اختصاص داده است وی در سال 1969 لیسانس هوا و فضا و مهندسی مکانیک را از دانشگاه پرینستون و در سال 1973فوق لیسانس MBA و دکترای اقتصاد بازرگانی را ازدانشگاه هاروارد گرفته است .

از ویژگیهای مقالات وتحقیقات پرفسور پورتر آنست که نتیجه تحقیقات وی دارای حصر منطقی است یعنی نظرات وی به حدی جامع میباشد که پس از سالها نمیتوان آنها را افزایش یا کاهش داد.


یکی از مهمترین نظریات وی بنام پنج نیروی پورتر مشهور است که چکیده آن در صفحات بعد ارائه شده است . این نظریه پیرامون میزان جذابیت سرمایه گذاری در یک رشته بحث کرده و رابطه آنرا با پنج آیتم مرتبط تشریح میکند و سرانجام راهکارهای غلبه بر هریک از آن پنج نیرو را توضیح میدهد.روش خنثی کردن پنج نیروی پورتر

  

نیرو

روش خنثی سازی

ورود رقبای جدید

ایجاد موانع :یک کار برجسته اقتصادی انجام دهید(ارزان کردن محصول)،بازدارندگی مداوم،تغییر طراحی بمنظور کاهش هزینه

رقابت

یک چیز متمایز تولید کنید ،هدایت قیمت گذاری در بازار را بدست بگیرید، محصولات متفاوت تولید کنید ،با دیگر تولید کنندگان مشارکت کنید

جایگزینی محصولات جدید

جذابیت محصول را نسبت به جایگزین بالا ببرید ،سرویس بهتری بدهید، قابلیتهای جانبی محصول را افزایش دهید

خریداران

بدنبال بازارهای جدید بگردید، محصولات متفاوت تولید کنید ،با خریداران شریک شوید

تامین کنندگان

تعداد تامین کنندگان Sole (منحصربفرد) را کاهش دهید ،با تامین کنندگان مشارکت کنید(  commitment Long term ) منابع جدید بیابید