هدف

 

اگر هدف و رویایی دارید آنرا باور کنید البته برای اینکه بتوانید آنرا باور کنید حد اقل در ابتدا باید سعی کنید هدفتان منطقی و متناسب با شرایط و تواناییهایتان باشد

 هر چند انسان واقعا قادر به هر کاری هست اما همه محدودیت های ذهن را نمی توان یک شبه شکست و از بین برد

مثلا اگر درامدتان دویست هزار تومان است در پله اول به سیصد یا چهار صد هزار تومان فکر کنید نه به ده ملیون . اگر در مرحله اول موفق شدید آنگاه قدم دوم را بردارید