هفت قانون طلایی موفقیت از نظر افلاطون

همه ما موهبت ارزشمندی به نام "وقت" را در اختیار داریم که قرار است از آن برای رسیدن به تعالی استفاده کنیم و در واقع تعالی ما مستلزم بهره مندی مناسب از این موهبت است.


شما با وقتی که در اختیارتان نهاده شده چه می کنید؟ آیا در نقش یک بیننده صرفا به تماشای گذر عمر نشسته اید؟ یا آنکه همچون مراقبی هشیار لحظات را برای دستیابی به اهدافتان شکا ر می کنید؟
اگر احساس می کنید فرصت ها را تحت کنترل خود درآورده اید و در جهت رسیدن به آنچه شایسته نام شما درمقام یک انسان است از آن بهره می برید ، موفقیت را در آغوش گرفته اید.


کامیابی ، به معنی رسیدن به همه آرزوها نیست بلکه در واقع موفقیت در بهره مندی بهینه از زمان است.


گاهی برای رسیدن به هدفی با مشکلات زیادی مواجه می شویم و حتی ممکن است به آن نرسیم اما نکته مهم این است که زمان را در جهت دستیابی به یک ارزش ( که البته بستگی به شناخت ما از ارزش ها دارد) صرف کرده ایم. این خود نوعی موفقیت محسوب می شود.
از ما به عنوان انسان ، خواسته شده وظایف خود را شناخته به آنها عمل کنیم و به تعبیری انسانی زندگی کنیم. تضمینی برای رسیدن به همه آرزوها و خواسته ها وجود ندارد. وظیفه انسان این است که زمان را به خدمت بگیرد تا خود را پرورش دهد.


سعی ما باید این باشد که هر روز که می گذرد به نوعی در شادمانی و سعادتمان نقش داشته باشد. توجه به روزهایی که سپری می شود در حقیقت مراقبت از زندگی است.


بیاد داشته باشیم این ما هستیم که باید با درک اهمیت این موهبت یعنی زمان ، آن را دریابیم و اجازه ندهیم به هدر برود. حقیقت این است که تعبیر طلا هم قادر به وصف اهمیت مفهوم فوق العاده ای همچون وقت نیست.


برای بهره مندی بهینه از وقت راهکار های زیادی وجود دارد که رعایت هر یک از آنها خود ، گامی به سوی موفقیت محسوب می شود. در ادامه توصیه هایی در این زمینه ارائه می شود :
- به قدرت بیکران الهی ایمان داشته باشید
- سحر خیز باشید
- روز را با افکار مثبت آغاز کنید
- سپاسگزار وقایع خوشایندی باشید که در زندگی تان روی می دهد
- تا آنجا که می توانید به کارهای مثبت مشغول شوید
- برای بهتر انجام دادن کارها بیشترین تلاش خود را بکار بندید
- وقتی را به عبادت اختصاص دهید
- لبخند صمیمانه خود را از اعضای خانواده و دوستان دریغ نکنید
- مدتی را در کنار افراد خانواده سپری کنید
- افکار و احساسات محبت آمیز خود را بی دریغ به سوی آنان روانه کنید.
- همواره و در هر موقعیتی نکته تازه ای بیاموزید
- زمانی را برای انجام اموری که شما را در دستیابی به اهداف اصلی زندگیتان سوق دهد ، اختصاص دهید
- زمانی را صرف مطالعه جدی کنید تا به انبساط گستره ذهنتان کمک نموده قدرت تفکرتان را افزایش دهید
- با پایان روز مروری بر آنچه انجام داده اید ، داشته باشید. به نقاط قوت و ضعف کار خود توجه کنید
عمر فرصتی است که در اختیار ما نهاده اند تا بودن را تجربه کنیم. باید این فرصت را غنیمت شماریم تا تجربه ای شیرین ، پر ثمر و ارزشمند داشته باشیم.

هفت قانون طلایی موفقیت از نظر افلاطون:

۱- هر اتفاقی که در زندگی برای تو میافتد به مصلحت توست.

۲- شکست معنی ندارد (شکست یعنی دیرتر پیروز شدن).

۳- مسئولیت پذیر باش.

۴- برای مدیریت باید از منابع مرجع استفاده کنی.

۵- سرمایه تو دیگرانند چون انسان اجتماعی آفریده شده.

۶- کار نوعی تفریح است.

۷- پشتکار داشته باش.

از منفی ها دوری کنیم و ذهن و فکر و حرکات و عادات و اصلا کل زندگیمان را مثبت کنیم...