فرامین غیر قابل اجرا

از عنوان کردن فرامین غیر قابل اجرا و غیر منطقی احتراز جویید، زیرا جز خدشه دار کردن شخصیت حرفه ای شما پیامدی ندارد.

کار گروهی

به منظور جلوگیری از تک روی و رقابت های ناسالم، روحیه کار گروهی در سازمان را تقویت کنید.

بازاریابی

زبده ترین کادر بازاریابی را گردآوری کنید و حتی زمانی که سوددهی سازمان در وضع مناسبی قرار دارد از آنان بخواهید ریتم فعالیت های خود را کند نکرده و همچنان به صورت جدی ادامه دهند.

سیستم حفاظتی

برای حفظ اطلاعات سازمانی از بهترین و پیشرفته ترین سیستم حفاظتی استفاده کنید.

زرگواری

هیچ کس به خاطر آنچه که می گیرد احترام نمی یابد، عزت و احترام پاداش چیزهایی است که می دهد.

(کالوین کولیج، از رئیسان جمهور امریکا)

حرف و عمل

آنچه مردم می گویند، آنچه که به آن عمل می کنند و آنچخ کی گویند که می کنند به کلی با یکدیگر متفاوتند.

(مارگاریت مید، مردم شناس)

تمرکز

اگر دو خرگوش را دنبال کنید هیچ کدارم را نخواهید گرفت.

قدرت تشخیص

رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند که کدام نیمه را باور کنند. (جان ماکسول)

چاله

وقتی که در چاله افتادید از کندن آن دست بردارید. ( مالی آیونیز)

شجاعت

شجاعت را به حق در صدر صفات انسان دانسته اند، زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است. (وینستون چرچیل)