کفش‌ها

  تا حالا کفش‌هاتو نگاه کردی؟ دو تا عاشق، دو تا هم راه، دو تا رفیق همیشگی که بی‌هم میمیرند، با هم خاکی می‌شن بدون هم زیر بارون نمی‌رن و ...

  کاش  آدم‌ها کمی از کفش‌هاشون یاد بگیرن که چه طور با هم بمونن