عاشق کارتان باشید.
در زندگی هدفمند باشید و برای رسیدن به اهداف خود حرف نزنید بلکه اقدام کنید.
هرصبح و شب درباره کارهایتان با خودتان صحبت کنید.
شکایت نکنید چون خود مسئول کارهایتان هستید.
انضباط، یکپارچگی و روراستی در فروش داشته باشید.
روی همکاران، مشتریان، دوستان و خانواده تان سرمایه گذاری انسانی و واقعی کنید.
یادگیری مستمر داشته باشید.
مسئول کنترل زندگی و شغلی خود باشید و به دیگران اجازه کنترل زندگی تان را ندهید.
خودتان را بیابید و نشان دهید چقدر در زندگی و شغل تان موفق هستید.
اگر می خواهید از نردبان موفقیت بالا بروید، مطمئن شوید نرده بان به دیوار مناسبی تکیه دارد.
روی ارزشهای مهم زندگی مانند عشق، سلامتی، آزادی، دوستی، امنیت، غرور، شغل و سفر تفکر کنید و وقت بگذارید.
هیچــوقت از تلاش و پشتکار دست برندارید زیرا با حـرف و شعار به جــایی نمی رسید.