پادکست پرویز درگی

۱-نگرش وتغییر نگرش

ماخودمان هستیم که زندگی خود را می سازیم. زندگی شخصی، زندگی کاری، و زندگی سازمانی. درجستجوی شانس نباشیم. شانس چیزی نیست بجز کار و تلاش در سایه دانش درست. شانس یعنی هنر استفاده از فرصت‌ها‌، بکوشیم مسئولیت زندگی خودمان را برعهده بگیریم و از “نق زدن” بپرهیزیم. بیائیم خودمانی را مهندسی کنیم‌. تلاش کنیم خودمان را اندازه گیری کنیم.

 ۲- مدیریت برخویشتن

به تیپ ظاهری و تیپ باطن خودمان توجه کنیم. اگر قرار است درجلسه مصاحبه حضور یابیم، بدون تردید برای اثر گذاری، باید تیپ ظاهری را توجه کنیم. تیپ های ما باید متناسب با اقتضائات و شرایطی باشد نظیر آنچه باید در مصاحبه استخدامی حضور یابیم، یا برای تست در تیم فوتبال.

با وجود این‌، الزامی است به تیپ باطنی خود بنگریم. تیپ باطنی یعنی به “گفتارمان”توجه کنیم و از آن مهم تر ،”پندارمان” را آراسته سازیم. آیا پندارمان با منفی گرایی ها پیش می رود یا با موج مثبت به جهان می نگریم .

۳- چهار نکته برای مدیریت بر خویشتن

مدیریت، ۴ پله دارد؛

۱)مدیریت بر خود

۲)مدیریت بر فرد دیگر

۳) مدیریت بر گروه

۴)مدیریت بر سازمان

آنان که سودای مدیریت بر سازمان های بزرگ را دارند، ضروری است نخست، خودرا مدیریت کنند چگونه؟

پاسخ این پرسش را در “پادکست بازاریابی ایران ” بشنوید

۴- سطوح تصمیم گیری مدیران

علم مدیریت بر روی واژه “تصمیم گیری” به وجود آمد. تصمیم گیری یعنی چه؟ تصمیم‌گیر‌ی، همان است که سرنوشت ما و سرنوشت سازمان ما را می سازد. بزرگی از بزرگان مدیریت، سطوح تصمیم گیری را به پنج بخش تقسیم کرده است. آیا این پنج بخش را می دانید؟

۵-برنامه ریزی

برنامه ریزی چیست؟ برنامه ریزی یک کلمه بیشتر نیست و آن “پیش بینی” است. پیش بینی اقداماتی که باید انجام دهیم.

برنامه‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم. برنامه ها‌ی فردی‌، برنامه های خانوادگی، وبرنامه های کسب و کار.

۶- سازماندهی

سازماندهی یعنی تقسیم کار. بهتر است بدانیم زمان مان را چگونه تقسیم می‌کنیم، دارایی هایمان را چگونه تقسیم می کنیم. از منابع مان چگونه استفاده می کنیم. مراقب باشیم در سازماندهی، خودمان را در شرح وظایف اسیر نسازیم.

۷- هدایت و رهبری

هدایت یعنی راهنمایی‌. ما همه نیاز داریم که آموزش بدهیم و آموزش ببینیم‌. برای مثال‌، اگر نیروی تازه واردی به شرکت می آید‌، چه خوب است همکاران‌، آموزش‌ها یا راهنمایی‌های لازم را برای او داشته باشند. از خودتان غافل نشوید‌، هر روز نیاز داریم خودمان راهنمایی شویم. اما”رهبری” چیست‌؟ رهبری یعنی نفوذ کردن دردل‌ها‌‌، چه کار باید بکنیم تا دیگران ما را دوست داشته باشند؟

۸- نظارت وکنترل

اگر درجایی استخدام شده اید که عده ای تحت سرپرستی شما هستند، چگونه آنها را نظارت می کنید؟

یکی از این راهها، گزارش گرفتن است‌. اما چگونه می توانید گزارش بگیرید؟

۹- پرورش نبوغ بازاریابی

بارها از من پرسیده اند چگونه می توانیم نابغه باشیم؟ پاسخ این پرسش را پیتر فیسک، فیزیک‌دان اتمی داده است. البته او این پاسخ را در “حوزه بازاریابی” تقدیم علاقه مندان و اهالی بازاریابی کرده است.

پیتر فیسک، سالها با مطالعات دقیق، به بازاریابی روی آورد و مشاور شرکت های بزرگی بود. او پس از آن، کتاب ارزشمندی نوشت با نام “پرورش نبوغ بازاریابی”این کتاب ر‌ا‌‌ استاد سینا ‌قر‌بانلو به فارسی ترجمه کرده اند، و انتشارات بازاریابی آن را چاپ و منتشر کرده است. او در این کتاب، مؤلفه های پرورش نبوغ بازاریابی را تشریح کرده است .

گفتنی آنکه ۱۵ برنامه دیگر در رادیو جوان ضبط شده که در روزهای آینده پخش خواهد شد. پادکست بازاریابی ایران ” 

/ 0 نظر / 59 بازدید