زنده ايد يا زندگي مي كنيد…..

زنده ايد يا زندگي مي كنيد…..

   

   

آيا تاكنون احساس كرده ايد كه كنترل زندگي از دست شما خارج شده است و هرچه بيشتر تلاش مي كنيد كمتر نتيجه مي گيريد؟ شايد زمان آن فرا رسيده است تا بجاي آن كه بدنبال زندگي بدويم، آن را تحت كنترل خويش درآورده و زندگي جديدي را آغاز كنيم. درك واقعي تفاوت ميان زنده بودن و زندگي كردن تا حدودي مشكل بنظر مي رسد،اما پي بردن به اين نكته منجر به تغييرات شگرفي در دنياي پيرامون ما مي گردد. حال اگر از اوضاع موجود خسته شده ايد و مي خواهيد زندگي كنيد ۱۰ توصيه زير را بكار گيريد:


۱- به ياد داشته باشيد كه زندگي موهبتي است كه هنگام تولد به شما ارزاني شده است.
زندگي همانطوري است كه به آن نگاه مي كنيد. مي توانيد بنشينيد و اجازه دهيد تا زندگي از شما يك مغلوب بسازد و يا اينكه برخيزيد و آن را به دست خود رقم بزنيد. مايا آنجلو در اين باره مي گويد: زندگي مانند مادري است كه هر روز صبح لباس شما را مرتب مي كند و مي گويد:  نگران نباش عزيزم!  من با تو هستم.


۲- زندگي را براي خود معنا كنيد و اهداف خود را در زندگي مشخص نماييد.


۳- براي خود قوانين ويژه  اي وضع كنيد.
بسياري از مردم بر اين باورند كه زندگي يك بازي است. شايد هم اينگونه باشد. اما اكثر بازيها قوانين و مقرراتي مخصوص خود دارند و شرايط برد و باخت در آنها مشخص شده است. ما مجموعه قوانين و مقررات بازي زندگي را همراه خود به اين دنيا نياورده ايم، شايد هم به ما اجازه داده شده تا خود اين قوانين را وضع كنيم و براي زنده بودن، زندگي كردن و شكست و پيروزي معيارهايي در نظر بگيريم.


۴- مسئوليت زندگي خويش را بطور كامل بر عهده بگيريد.
حال كه قوانيني مخصوص به خود وضع كرده ايد، مي توانيد مسئوليت زندگي خويش را بر عهده بگيريد. جفري ابرت در اين باره مي گويد: وقتي شخصا مسئول كارهاي خود باشيد، براي آزادي و آزاد زيستن نيازي به كسب اجازه از ديگران نداريد. وقتي شما از ديگران كسب اجازه مي كنيد، در واقع در مورد زندگي خود به آنها حق وتو مي دهيد!


۵- جزئيات را بي ارزش نشماريد و نسبت به آنها بي تفاوت نباشيد.
مهم نيست كه چگونه زندگي مي كنيم. زندگي در مسير پرتلاطم خود موانع بيشماري سر راه ما قرار مي دهد كه مجبور به مقابله با آن هستيم زيرا در غير اين صورت لذتها و شاديهاي ما به طور جدي در معرض خطر قرار مي گيرند. استفان وينسنت تفسير جالبي از زندگي دارد: «زندگي با مرگ از دست نمي رود. زندگي را لحظه به لحظه و روز به روز از دست مي دهيم و اين در حالي است كه هزاران راه نرفته در پيش روي داريم.»


۶- كارها و عادتهاي نادرست خود را ترك كنيد.
بسياري بر اين باورند كه واژه ترك كردن مفهومي منفي دارد،س آيا شما نيز جزء اين گروه هستيد؟ برخي معتقدند افراد موفق هيچگاه اقدام به ترك كاري نمي كنند اما اينگونه نيست، برنده ها اكثر اوقات به ترك مواردي مي پردازند كه اهداف و آرزوهاي آنها را برآورده نمي سازد.


۷- ليستي از كارهايي كه قصد ترك آنها را داريد تهيه كنيد.
اگر زندگي خود را دقيقا مورد بررسي قرار دهيد، خواهيد ديد كه انجام برخي كارها روند روبه رشد شما را كند و يا حتي متوقف مي كنند و ممكن است روي كارهاي ديگر شما نيز تاثير منفي بگذارد. اين قبيل كارها را شناسايي كرده و آنها را روي كاغذ بياوريد.


۸- عادتها و كارهايي را كه ترك كرده ايد، در ليست خود علامت بزنيد.
با انجام اين كارها در كوتاه مدت شاهد تغييرات مثبتي در زندگي خود خواهيد بود كه شما را از بسياري نكات منفي دور خواهد ساخت. پس فضاي اطراف خود را براي يك زندگي جديد و كسب تجارب مثبت بيشتر مهيا كنيد.


۹- به آينده بنگريد.
با اعمال اين تغييرات و ايجاد نيروي مثبت در زندگي، شما گام بزرگي بسوي آينده برداشته ايد، پس آينده نگر، خوش بين و شجاع باشيد. بطور يقين نتايج حاصله شما را شگفت زده خواهد كرد.


۱۰- از تمامي امكانات اطراف خود بهره گيريد.
اين نكته را فراموش نكنيد كه استعداد و مهارتي در شما به وديعه گذاشته شده است كه هيچ فرد ديگري از آن موهبت برخوردار نيست. بنابراين از تمام مهارتها و استعدادهاي خود در جهت دستيابي به يك زندگي شاد و سرشار استفاده كنيد. ارما بومبك در اين باره مي گويد:  «اميدوارم هنگامي كه در پايان راه زندگي در محضر خدا حاضر مي شوم، از تمامي استعدادها و امكانات موجود استفاده كرده باشم، به طوري كه بتوانم به پروردگار خود بگويم: خداوندا از هر چه به من اعطا فرمودي به بهترين نحو استفاده كردم!»

/ 0 نظر / 3 بازدید