هشت روش برای بهبود خدمات به مشتریان

1-به تلفنها جواب دهید . اگر به شما تماسی ناموفق شده آن را دنبال کنید

2- به کسی قول ندهید مگر اینکه توان اجرایی آن را داشته باشید. رو راستی یکی از شرطهای اساسی داشتن رابطه خوب است. این مسئله در مورد قرار ملاقات با مشتریان و ... نیز مصداق دارد . حتما"قبل از آنکه قولی بدهید در مورد به جا آوردن آن فکر کنید زیرا هیچ چیز مشتریان را بیشتر از بد قولی نمی آزارد .

3- به حرفهای مشتریان خود گوش دهید . به حرفهای مشتریان گوش کنید و نکته های مهم را نکته برداری کنید و با دادن جوابهای شفاف و منطقی به آنها، این فرصت را برایشان فراهم سازید که متوجه شوند به آنها توجه کامل داشته اید و آنها را تکریم نمو ده اید.

4-به شکایات دقیقا" رسیدگی کنید. معمولا"اکثر افراد دوست ندارند که از آنها ویا شرکت آنها انتقاد شود و وقتی با این مسئله مواجه می شوند، تعصبهایی  نا به جا و اضافی از خود نشان می دهند که " اصلا" منطقی نیست. برای داشتن یک سیستم مناسب خدمات مشتریان ، مجبوریم که به انتقادات سازنده مشتریان، گوش فرا دهیم و این انعطاف رادرخود ایجاد کنیم تا اینکه، مشتریان راازخود و از شرکت نا راضی نکنیم . چرا که یک مشتری که به خاطرعدم رسیدگی مطلوب به شکایتش ازشرکت ناراضی شده است، گروهی از افراد که به نحوی با او وابستگی دارند را نیز از شرکت دور کرده است.

5- مساعدت کننده باشید ، حتی اگر فایده فوری در آن نباشد . اگر روزی به خاطر عوض کردن بند ساعت قدیمی مورد علاقه ی تان به یک تعمیر گاه ساعت مراجعه کنید واز او بخواهید که بند را برای شما عوض کند در صورتی که اوآن را در ویترین تعمیر گاه نداشته باشد و به شما بگوید احتمالا" در میان ساعتهای قدیمی که در انبار مانده است دارد وبعد از مدتی گشتن، آن را پیدا کند و بدون اینکه پولی از شما بخواهد آن را تعویض کند . شما نا خود آگاه به او مدیون می شوید و مدتی بعد اگر شما بخواهید برای دوستتان ، یک ساعت بگیرید مطمئنا" به او مرا جعه خواهید کرد و حتی اگر این داستان را پیش یک نفر یا دوستانتان نیز تعریف کنید ، احتمال اینکه فرد شنونده نیز مشتری وی شود نیز زیاد است . یعنی همان  اصل مساعدت بدون توجه به بهره فوری

6-کارمند یا کارمندانتان را فرد یاری رسان و آگاه تربیت کنید . این کار را یا خودتان انجام دهید یا به فرد دیگری واگذار کنید و از آنها بخواهید که دقیقا" الگوهای اخلاقی را رعایت کنند . مثلا" اگر کسی زنگ زد و یکی از کارمندان را خواست نگوید من نمی دانم یا به من مربوط نیست بلکه بگوید" وقتی برگشت به او می گویم که با شما تماس بگیرد " در کل کارمندان شرکت را ملزم به رعایت منشور اخلاقی کنید .

7-قدمهای اضافی بردارید . مشتریان به هر کار اضافی که برای آنها انجام می دهید توجه فوق العاده دارند وازآن در بین سایر افراد خارج شرکت (خانواده ، دوستان و... )به خوبی و اخلاق یاد می کنند.

8-هر قدر که در توان دارید از مشتریانتان تشکر کنید. با دادن برگهای تخفیف و قرعه کشی ها و دادن امتیاز خاص به مشتریان شرکت ، به آنها بگویید که برایشان احترام قائلید زیرا مردم اکثرا" دوست دارند مورد تشویق و تمجید قرار گیرند

نتیجه گیری: اگر شما این 8 شیوه را به کار گیرید؛ شرکت شما به شرکتی که دارای بخش خدمات مشتریان عالی است شناخته می شود و می توانید مشتریانتان را هر آن طور که می خواهید مدیریت کنید، میزان مشتریانتان را افزایش دهید وقیمتها را هر آن طور که می خواهید تغییردهید زیرا میدان رقابت در دست شماست وهر کسی که میدان رقابت دراختیارش باشد حق انحصار بازار را دارد و این یعنی همان موفقیت .

www.industryinfobase.ir    منبع

/ 0 نظر / 39 بازدید