10 راز موفقیت

10 راز موفقیت

   

به نام خالق هستی

   

راز اول: ذهنی داشته باشید که پذیرای همه چیز است وبه هیچ چیز وابسته نیست.

   

رالف والدو اِمرسون:امروز دوست دارم فکر و احساسم را بازگو کنم، اما با این شرط که شاید فردا همه اش را رددکنم.

رابرت فراست: همیشه خودم را با امیدها و آرزوهای بزرگ سرگرم میکنم.

-         دریچه ذهن خود را به روی تمامی احتمالات باز کنید، در برابر هر گونه سعی و تلاش برای محدود کردن خود مقاومت کنید و اجازه ندهید بدبینی وارد هشیاری و آگاهیتان شود.

-         توانایی مشارکت در بروز معجزات و امور شگفت انگیز- معجزات حقیقی زندگیتان- زمانی تحقق می یابد

که شما دریچۀ ذهن خود را به روی ظرفیت و استعدادهای بی حد و حصر خویش بگشایید.

میکل آنژ: خطر اصلی این نیست که امیدها و آرزوهای شما بسیار بزرگ هستندو قادر نیستید به آن ها برسید، بلکه

خطر اصلی در این است که آرزوها و خواسته های شما بسیار کوچک و ناچیز باشد و شما باز هم به آن نرسید.

-         در کتب مقدس آمده است:(( با خدا همه چیز امکان پذیر است.))

-         متوجه باشید دربارۀ هر چه بیندیشید همان وسعت بیش تری پیدا میکند( تو همانی که می اندیشی)

-         از آن جا که اولین مشخصه های فردیتان شامل جسم و اموالتان میشود، پس نیروی غالب زندگیتان نفِس شماست . در صورتی که بخوهید نفس و مَنیّت خود را به طور مناسب مهار کنید، باید از ذهن خود یاری بگیرید که شما را درست هدایت کند.

   

راز دوم: تا زمانی که نغمهای در وجودتان هست، با زندگی وداع نکنید.

 

یوریپید:برای هر یک از ما فقط یک زندگی وجود دارد، زندگی ای که مال خودمان است.

آبراهام ماسلو:آهنگساز باید آهنگ بسازد، نقاش باید نقاشی کندو شاعر باید شعر بگوید تا آرامش را در وجود خویش احساس کند. انسان باید همانی باشد که می تواند باشد.

- جبران خلیل جبران گفته است: از وقتی به دنیا می آیید، رسالتی که بر عهده دارید در قلبتان قرار داده می شود.

بر این اساس، کارو وظیفۀ شما چیست؟ آیا زندگی و عمر خود را همان گونه که قلبتان از شما می خواهد، سپری

می کنید؟

-         شاید دلیل این که برخی از افراد همگان با سایر مردم پیش نمی روند، شنیدن نغمه ای متفاوت و کاملاً خاص باشد. بگذارید او همگام با نغمه ای که می شنود، پیش برود، هر چند که ممکن است آن نغمه بسیار دور از ذهن و مبهم به نظر برسد.

-         ترس، تنها عامل بازدارنده ای است که نمی گذارد شما نغمۀ درونی جسم و جانتان را بشنوید و به سوی آن ندای منحصر به فرد گام بردارید. به گفتۀ کتاب تعالیم معجزات، فقط دو احساس اصلی وجود دارد، یکی ترس و دیگری عشق.

-         ترس ضربه ای به در زد، عشق در را باز کرد؛ هیچ کس آن جا نبود.

   

راز سوم: شما نمی توانید آنچه را خودتان ندارید، به دیگران ببخشید.

   

جرج برنارد شاو:کسی که مشغول انجام کاری بسیار دشواری است و آن کار را به نحو احسن انجام می دهد، هرگز

عزت نفس خود را از دست نمی دهد.

گوته: به محض این که به خودتان ایمان بیاورید ، راه و رسم زیستن را خواهید دانست.

- تمام چیزهایی که شما احساس و تجربه اش می کنید، بر اثر آنجه هست، که من به آن انرژی جاذب می گویم، به وجود می آید. یعنی این که هر آنچه خودتان به جهان بدهید همان را نیز دریافت خواهید کرد.بنابراین، آن چیزی که شما به سوی خود جذب کرده اید، همان چیزی است که برای بخشیدن و دادن به دیگران در اختیار دارید.

   

راز چهارم: سکوت را در آغوش بگیرید.

   

جان استوارت میل:خلوت و تنهایی، به این معنی که فرد اغلب اوقات تنها باشد، برای رسیدن به عمق مراقبه یا عمق سیرت، امری ضروری است و خلوت و تنهایی در حضور زیبای فطری اصالت فردی، مَهد اندیشه و آرزوهایی است که نه تنها برای فرد مفید است، بلکه ادامۀ حیات جامعه هم بدون آن بسیار دشوار می باشد.

بیل دابلیو: یکی از بزرگ ترین امتیازات مراقبه و نیایش، حس تعلق خاطری است که در ما به وجود می آورد.     

-         افکار شما از خلا و نیستی سرچشمه می گیرد و در دل سکوت به وجود می آید. واژگان شما از دل همین خلا بیرون می آید.

-         سکوت، خستگی را کاهش می دهد و به شما فرصت می دهد عصارۀ خلاقیت و نوآوری خود را تجربه کنید.

   

راز پنجم: گذشته خود را رها کنید.

   

ویلیام باتلر ییتز:یک بار فلورانس فار به من گفت:(( اگر می توانستیم صادقانه به خود بگویم لحظه ای که در حال گذر است، به خوبی تمام لحظه هایی است که تجربه خواهم کرد، می توانستم غرقِ آن لحظه شویم و با خدا یکی گردیم.

-         ردّ زندگی شما چیزی جز اثری که پشت سرتان به جا مانده، نیست. چنا نچه از این منظر به قضیه نگاه کنید، می بینید که غیر ممکن است آن ردّ بتواند شما را به جلو ببرد. از نظر منطقی، این ردّ مسئول چیزهایی که شما امروز تجربه می کنید، به دست می آورید یا حتی از دست می دهید، نیست. این ردّ فقط یک اثر است، نه چیزی بیش تر از آن.

-         اغلب مردم برای توجیه رفتارهای محکوم به شکست و کمبود های زندگیشان، عمرشان را با تکیه به گذشتۀ خود سپری می کنند.

   

راز ششم: شما نمی توانید مشکل را با همان ذهنیتی که آن را به وجود آورده است، حل کنید.

   

کارلوس کاستاندا: هر راه فقط یک مسیر است و بس. اگر قلبتان به شما می گوید آن مسیر را کنار بگذارید، به خودتان و دیگران هیچگونه بی احترامی نکرده اید.

سی سِرو: هر آدمی اشتباه می کند، اما در این میان فقط ابلهان بر خطای خود سماجت و پا فشاری می کنند.

-         در نردبان آگاهی و شعور انسانی، از پایین ترین پله به بالاترین پلۀ آن قدم بگذارید. تنها با تغییر ذهنیت خود- ذهنیتی که مشکلات را به وجود آورده و با آن ها درگیر است- به ذهنیتی که حلاّل مشکلات است، به انسانی عارف تبدیل شوید.

-         مهاتما گاندی: میزان شأن و عظمت انسان، با تلاشی که در جهت خوشبختی سایر همنوعان خود می کند، مشخص می شود.

   

راز هفتم: هیچ دلیلی برای خشم و کینه وجود ندارد.

مارکوس اورِلیوس: سعادت شما به کیفیت و نوع افکارتان بستگی دارد، مراقب باشید که ذهن خود را به دست افکارتان نسپارید که در شأن فضیلت و راستی نیست، و تناسبی با سرشت خردمند انسان ندارد.

مادر ترزا: خداوند از ما نخواسته که کارهای بزرگی انجام دهیم، بلکه فقط از ما می خواهد که کارهای بسیار کوچک را توأم با عشق و محبت بسیار انجام دهیم.

-         زمانی که وجودتان از خشم و کینه لبریز می شود، به این معنی است که اداره بخش عاطفی زندگی خود را به دیگران سپرده اید.

-         ضرب المثل چینی: اگر در صدد انتقامجویی هستید، بهتر است دو تا قبر بِکَنید.

-         شما خدا را نخوهید شناخت مگر اینکه در آ رامش و آسایش خاطر باشید، چرا که خداوند همان آرامش است.

   

   

   

راز هشتم: به گونه ای با خودتان رفتار کنید که گویی همانی هستید که می خواهید باشید.

   

توماس پِین: لازمۀ سعادت و خوشبختی انسان این است که از صمیم قلب خودش را باور کند.

اِ پیکتِتوس: اول به خودتان بگویید می خواهید چگونه باشید، و سپس آنچه را لازم است انجام دهید.

-         ذهنی می تواند الهام بگیرد که فراتر از تمامی مرزها سیر کند، تمامی قیدو بندها رو بشکند و با آگاهی در تمامی ابعاد شکوفا شود.

-         افکار خود را به آن حرفه ای معطوف کنید که دوست دارید در آینده داشته باشید: هنرمند، موسیقیدان، برنامه نویس رایانه، دندان پزشک یا هر چیز دیگر. در ذهنتان خود را طوری مجسم کنید که انگار توانایی و مهارت انجام آن کاررا در وجود خود دارید.

-         فاصلۀ زمانی میان افکارتان و مشاهده تحقق آن افکار بسیار کوتاه است. خودتان خواهید دید که هر چه انرژی بیش تری را صرف تحقق و تجلی خواسته های خود بکنید، همان قصد و هدف مشخص می شود.

   

راز نهم: الوهیت خود را گرامی بدارید.

   

آلبرت انیشتین: برای سپری کردن زندگیتان فقط دو راه دارید، یکی این که فکر کنید هیچ چیز مجزه نیست، و دیگر این که فکر کنید همه چیز مجزه است.

والت ویتمَن: من خدا را در سیمای زنان و مردان می بینم .

-         شما یکی از آفریده های خداوند هستید. هرگز نمی توانید از آفریدگارتان جدا شوید. چنانچه خدا را اقیانوس و وجود خود را همچون ظرفی فرض کنید، در این صورت خوب است که در لحظات شک و تردید، یا زمانی که احساس تنهایی و سرشکستگی می کنید، یادتان باشد شما یکی از ظرف های خداوند هستید. وقتی که لیوان خود را در اقیانوس فرو می برید، آنچه در اختیار دارید، یک لیوان الهی است. این لیوان به پای بزرگی و عظمت خدا نمی رسد، اما باز هم از خداست. تا وقتی که اعتقاد و باور دیگری را به ذهن خود راه نداده اید و آن را نپذیرفته اید، احساس نمی کنید از خدا جدا شده اید.

-         قطرۀ آبی که از سرچشمۀ الهی خود جدا شده است، مظهر نفسِ شماست.

-         حضرت عیسی (ع): در میان شما حتی ضعیفترین و کوچکترینِ افراد هم می توانند تمام آنچه را من انجام دادم و چه بسا کارهای به مراتب بزرگ تر از آن را انجام بدهند.

   

راز دهم: عقل و خرد همان پرهیز از تمامی افکاری است که باعث تضعیفتان می شود.

   

ویلیام جیمز: باور کنید زندگی ارزش زیستن دارد، و باور شما به تحقق این حقیقت کمک خواهد کرد.

ویلیام شکسپیر: هیچ چیز وجود ندارد، مگر این که ذهن ما آن را بسازد.

-         توانایی کنترل و تسلط مستمر بر خود، به منظور تعین وضعیت نسبی ضعف یا قدرتتان و دور کردن افکاری که شما را تضعیف می کنند، همان عقل و خرد مناسب است.

-         فکری که بسشترین ضعف و نا توانی را در اکثر افراد ایجاد می کند، شرمندگی است که خود باعث به وجود آوردن حس حقارت و کوچک بینی می شود.

-         زمانی که می ترسید از عشق فاصله گرفته اید. (( عشق واقعی همۀ ترس ها را از بین می برد.))

-         همین که متوجه شوید به هر آنچه بیندیشید، همان منشأ واقعه ای است که در عالم حقیقت با آن روبرو می شوید

آن وقت است که در هر لحظه نسبت به آنچه در ذهن خود به آن می اندیشید، توجه و دقت بیشتری به خرج

می دهید.

/ 0 نظر / 6 بازدید