مدرسه برنده ها

منظور از زمان محدود برای زندگی چیست؟
با قابلیت متولد شدن
این موضوع حقیقت دارد که در زمان تولدتان به شما جسم و ذهنی داده شده است که قابلیت‌های منحصر به فردی دارند. 
به بعضی‌ها جسم و بدن قوی عطا شده، حال آن‌که ممکن است بعضی‌های دیگر، کم‌بنیه، ضعیف یا معلول باشند. به همین صورت، ممکن است برخی استعداد و توانایی یادگیری داشته باشند اما برخی حتی از نظر ذهنی هم مشکل داشته باشند. 
جسم و ذهن شما نقطه آغاز زندگی ست. شما ذاتا در پی رشد جسمی و ذهنی و فکری هستید. متاسفانه، برخی افراد استعدادها و توانایی‌هایشان را به کار نمی‌گیرند؛ و یا به جسم و ذهن خود اهمیت نمی‌دهند. 
مواظب جسم و ذهنتان باشید. 

قرار گرفتن در شرایط خاص
به علاوه، شما در شرایط خاصی متولد شده‌اید، که شامل این موارد است: مکان‌تان در دنیا و مردم اطرافتان. این شرایط بر چگونگی رشد و زندگی شما تاثیر می‌گذارند و در آغاز، مسیر زندگیتان را مشخص می‌کند. 
بعضی‌ها در مناطق فقرزده به دنیا می‌آیند؛ حال آن‌که بقیه در نواحی پر رونق متولد می‌شوند. بعضی افراد را خانواده و دوستان مهربان و حامی احاطه می‌کند؛ اما برخی، در اطرافشان افرادی هستند که برایشان ضرر و زیان در پی دارند. 
شما نمی‌توانید شرایطی را که در آن به دنیا آمدید، تعیین کنید. بخش چالش‌برانگیز زندگی این است که شرایطتان را بهبود بخشید تا بتوانید به توانایی و قابلیت‌تان دست یابید. 
با ارتقاء مهارت‌هایی که دارید و با به کارگیری‌شان در جهت افزودن بر موفقیت خود، می‌توانید شرایطتان را بهبود بخشید. 

زمان محدود
این موضوع حقیقت دارد که برای زمان محدودی در این دنیا هستید. مدت زمان مذکور، به شرایط جسمی و ذهنی‌تان- به علاوه شرایط محیطی‌تان- بستگی دارد. 
ممکن است بعضی‌ها بر اثر بیماری یا تصادف جان بسپارند و عمرشان کوتاه باشد. ممکن است بقیه سالم باشند و در شرایطی زندگی کنند که عمر طولانی را برایشان امکان‌پذیر سازد. 
شما دلتان می‌خواهد از فرصت‌ها و زمانی که این‌جا -روی کره زمین- دارید، حداکثر استفاده را بکنید تا به توانایی‌تان برای یک زندگی طولانی و لذت‌بخش، دست یابید. 

خلاصه
حقایق اساسی زندگیتان اینها هستند: شما با جسم و ذهنی متولد شده‌اید که قابلیت‌های منحصر به فردی دارند؛ شما در شرایط خاصی قرار داده شده‌اید؛ و برای مدت محدودی در این جهان حضور دارید. با غنیمت شمردن فرصت‌هایی که به شما داده شده، می‌توانید جسم، ذهن و شرایطتان را بهبود بخشید، و از مدت زمانی که در این دنیا هستید، لذت ببرید
/ 0 نظر / 22 بازدید