پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

هفت خطای نابخشودنی در جلسات اداری

                                             ۱ - مشخص نبودن هدف                                                2- تشکیل جلسات غیر ضروری                                               3- زیاد بودن تعداد شرکت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید