10 اشتباه مدیر جدید

-4  هراس از انجام هر کار . شاید خواهان ترفیع شغلی نبوده و در قدرت پذیرش مسئولیت تازه دچار تردید باشید ولی اجازه ندهید این تفکر و عدم اعتماد به نفس شما را از به کارگیری تمام توانتان بازدارد.

-5  عدم اختصاص وقت به شناخت پرسنل . اختصاص وقت و توجه هرگز به ضررتان نخواهد بود زیرا این پرسنل است که شما را در تلاش‌های مدیریتی مساعدت کرده یا گاه به ناکامی می‌کشاند .

-6 عدم صرف وقت با کارفرما . طبعا از زمانی که کارفرما شما را به پست مدیریت گمارده از میزان اشتغال شما آگاه است، از سوی دیگر پیش از اینکه مدیر باشید وظیفه شما کمک به کافرماست، بنابراین اختصاص وقت به وی چیزی نیست جز برقراری ارتباطی دو سویه جهت دادن اطلاعات و دریافت راهنمایی و آموزش.

-7  عدم نگرانی نسبت به مشکلات و کارمندان مشکل‌دار. ازمشکلات گریزی نیست. در مواجه رویدادها تکلیف شما یافتن موثرترین راهکار و به اجرا درآوردن آن است.

-8 خود سانسوری . این صحیح نیست تنها به این علت که سرپرست گروه می‌باشید رخصت ابراز هیجانات و حتی یک لبخند را از خود دریغ نمائید یا سر زدن خطا را از خود امری غیر محتمل فرض کنید .

-9عدم حمایت از پرسنل خود. افراد گروه شما از هر سو تحت فشار قرار دارند. این وظیفه شماست تا استقامت کرده، اطمینان حاصل نمائید که با پرسنل‌تان تا حد امکان منصفانه رفتار شده است.

-10 احتراز از مسئولیت‌پذیری در هر مورد . چه بخواهید و چه نخواهید، شما به عنوان مدیر، مسئول همه امور واقع شده در گروه خود هستید. پس نه فقط سازماندهی ارتباطات بر عهده شماست بلکه باید مسئولیت‌های متعاقب آنرا بپذیرید .

  منبع اینترنت – خلاقیت

 

/ 0 نظر / 17 بازدید