قانون موفقیت از زبان برایان تریسی

 

٣- قانون عینیت یافتن:

 ذهنیات دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده‌آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

 ۴- قانون رابطه مستقیم:

 زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

۵- قانون باور:

 هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می‌شود. شما آنچه را که می‌بینید باور نمی‌کنید بلکه آن چیزی را می‌بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده‌اید. پس باید: - باورهای محدود کننده‌ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید. - آنها را از بین ببرید.

 ۶- قانون ارزش‌ها:

 نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی‌ترین ارزش‌ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براستی ارزش‌هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می‌کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته‌ها، اعمال و انتخاب‌های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

 ٧- قانون انگیزه:

 هر چه می‌گویید یا انجام می‌دهید از تمایلات درونی، خواسته‌ها و غرایز شما سرچشمه می‌گیرد. این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود. رمز موفقیت دو چیز است: - تعیین اهداف و برنامه‌ریزی برای آنها. - مشخص کردن انگیزه‌ها.

 ٨- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه:

 ذهن ناخودآگاه شما موجب می‌شود همه گفته‌ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه‌ریزی کنید می‌تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

٩- قانون انتظارات:
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامونتان امکان وقوع پیدا می‌کند. شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می‌کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می‌‌‌گذارد.

١٠- قانون تمرکز:

 هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می‌کند. هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

/ 0 نظر / 5 بازدید