# مدیریت

ده(10) ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت:

ده(10) ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت: ü     اصول چهارده گانه فایول ü     پنج نیروی رقابتی پورتر ü     نقشه ذهنی ü     تحلیل SWOT ü     آمیخته بازاریابی ü     زنجیره ارزش ü     مزیت رقابتی ü     ماتریس گروه مشاوران بوستون ü     هفت S  مک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید